:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

 

Solun

(5 dana autobusom (2 noćenje))

Polazak: 08. mart 2019.

Program putovanja:

1. dan                               BEOGRAD
Polazak autobusa iz Beograda u 21.00 časova sa časova sa parkinga kod direkcije Lasta, autoput Beograd – Niš, broj 4,  a iz Novog Sada u 19.00 h sa parkinga Mc Donaldsa, kod železničke stanice, strana Bulevara Jaše Tomića. Noćna vožnja kroz Srbiju, preko Makedonije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora, obavljanja pasoških i carinskih formalnosti. 

2. dan                           PETRALONA -  SOLUN –OLIMPSKA REGIJA
Dolazak u pećinu Petralona u jutarnjim časovima. Razgledanje pećine. Nastavak putovanja do Soluna. Panoramsko razgledanje grada: crkva Sv Dimitrija Solunskog (Sv. Dimitrije Solunski je zaštitnik grada), Rotonda, Galerijusov slavoluk, crkva Sv. Sofije (najveća crkva u Solunu, izgrađena u vreme rane Vizantije), Bela kula (najpoznatiji simbol grada, originalno izgrađena kao deo gradskih zidina), Aristotelov trg...Obilazak srpskog vojničkog groblja Zejtinlik . Slobodno vreme. Polazak ka Olimpskoj regiji. Smeštaj u hotel. Noćenje.
3. dan                           OLIMPSKA REGIJA - METEORI
Doručak. Odlazak na izlet u Tesaliju – najveću i najplodniju ravnicu Grčke (Larisa, Trikala, Kalambaka) i poseta manastirskom kompleksu Meteori, panoramski obilazak pet manastira i poseta manastiru Metamorfozis (Preobraženje ili Veliki Meteori) ili nekom drugom, u zavisnosti od praznika... U povratku poseta crkvi Svete Petke sa čudotvornim izvorom u klancu Tembi, kao i etno sela Sveti Pantelejmon. Slobodno vreme. Povratak u Olimpsku regiju u večernjim satima. Noćenje.

4. dan                         OLIMPSKA REGIJA – DION, LITOHORO, OLIMP
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak ka Litohoru i lokalitetu Dion. Ova oblast je bogata spomenicima velike istorijske i arheološke vrednosti. Arheološki lokalitet Dion koji se nalazi ispod planinskih vrhova Olimpa, ostacima nekadašnjih svetilišta, grobnica, pozorišta, bazilika i drugih zgrada svedoči o važnosti ovog nekada kultnog mesta. Svojom prirodnom lepotom oduševljava planina Olimp, od 1985. godine proglašena Nacionalnim Parkom. Nakon obilaska letnje rezidencije Aleksandra Makedonskog i muzeja, odlazak do planinskog doma Stavros (ukoliko vremenski uslovi dozvole!!) i vazdušne banje Litohoro. Slobodno vreme.  Polazak za Beograd u popodnevnim časovima. Noćna vožnja.

5. dan                         BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE

PRETRAZITE SAJT

Cena paket aranžmana po osobi u dvokrevetnoj sobi: 109 Eur
doplata za 1/1 sobu: 25 eur

● Umanjenje za treću odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 10%.
● Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležaj 15%.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intese na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, Master Card, Maestro ili American Express), najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i Master Card) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na 6 - 12 rata bez kamate. Takodje, postoji i mogućnost plaćanja aranžmana putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu Banca Intese na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Vanlinijski prevoz autobusom (minibus, visokopodni ili "dabldeker", audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i slično tokom putovanja) na relaciji prema programu, dva noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu sa 2* ili 3* u Olimpskoj regiji, poseta pećini Petralona, izlet na Meteore, obilazak manastira Svete Petke i  etno sela Sveti Pantelejmon, izlet na lokalitet Dion i obilazak planinskog doma na Olimpu, panoramski obilazak Soluna, poseta Zejtinliku, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana prema programu i troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Fakultativni izleti: ulaznica za manastir na Meteorima ( oko 3 evra), doplata za polazak i Novog Sada 1950 dinara , troškovi medjunarodnog zdravstvenog osiguranja (dostupno u agenciji) i individualni troškovi putnika.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 20 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna je promeni.

NAPOMENE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 10. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

OPIS HOTELA:
Hoteli u Olimpskoj regiji: hotel sa 2* ili 3* tipa hotel Platon , www.hotelplaton.gr .
Hoteli raspolažu restoranom, barom i recepcijom. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om i telefonom. Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom “švedski sto“ - samousluživanje.
Tačno ime hotela biće poznato do 5 dana pred put.

 ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 60 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja
 i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su uskljadjeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, Beograd, Majke Jevrosime 20, br tr 220-139165-85,
licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine. i obnovio 05.02.2016. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik br. 1 od 18.12.2018.