:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

Prag

(6 dana autobusom (4 noćenja))
polasci: septembar-decembar 2020.

Program putovanja:

1. dan (utorak ) BEOGRAD/ NOVI SAD
Polazak autobusom za Prag u 22:00h sa parkinga preko puta Home Plus Centra (Beogradski sajam), ulica Bulevar vojvode Mišića 14. Polazak iz Novog Sada u 23:00h (parking kod lokomotive). Vožnja preko graničnog prelaza Horgoša, pored Budimpešte sa usputnim zadržavanjem radi graničnih formalnosti i odmora.
2. dan (sreda) BRATISLAVA - PRAG
Dolazak u Bratislavu jutarnjim satima. Po dolasku razgledanje grada šetnjom (obilazak centralnog dela Bratislave): Hvjezdoslavove namjesti, Narodno pozorište, Hlavni trg, Rolandova fontana, Gradska većnica, kula Sv.Mihajla, katedrala Sv.Martina… Slobodno vreme za šetnju romantičnim ulicama starog dela grada na obali Dunav. Posle kraćeg odmora nastavak vožnje do Praga. Dolazak u Prag u popodnevnim satima. Smeštaj u hotelu. Kasno popodne zajednički odlazak u centar Praga, upoznavanje šetnjom sa starim delom grada. Mogućnost fakultativnog odlaska u nacionalni češki restoran. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
3. dan (četvrtak) PRAG - HRADČANI
Doručak, posle doručka polazak na razgledanje grada uz pratnju lokalnog vodiča na srpskom jeziku. Obilazamo dvorac na Hradčanima sa monumentalnom katedralom Sv.Vida iz X veka sa kapelom Sv.Venceslava i grobnicom čeških kraljeva, staru Kraljevsku palatu, baziliku Sv.Đorđa, zatim nastavljamo razgledanje kroz Malu Stranu, prelazimo Vltavu Karlovim mostom, Staru kulu na mostu, spomenik Karlu IV i Karlovom ulicom dolazimo u Staromjestske namjesti na Starogradski Trg sa astronomskim satom “Orloj” i Tinskom crkvom. Nakon razgledanja predviđen je (fakultativno) odlazak na vožnju brodom po Vltavi (panorama Praga) sa ručkom. Slobodno popodne u centru Praga. Noćenje.
4. dan (petak) PRAG - DREZDEN
Doručak, slobodno dan u Pragu ili (fakultativno) odlazak na celodnevni izlet u Drezden, grad na istoku Nemačke koji je zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvan i Firencom na Elbi. Povratak u Prag u kasnim popodnevnim satima. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
5. dan (subota) PRAG - KARLOVE VARI
Doručak, posle doručka (fakultativno) odlazak na izlet u Karlove Vari. Obilazak i razgledanje Karlovih Vari, najpoznatijeg srednjoevropskog banjskog i turističkog mesta i jednog od najlepših srednjoevropskih gradova. Obilazmo čuvene banjske lekovite izvore termalne vode i kolonade (Termal Spring, Market Collonade…), grand hotel Pupp, crkvu Sv.Marije Magdalene, rusku pravoslavnu crkvu Sv.Petra i Pavla uz priču o čuvenim piscima, kompozitorima, istorijskim ličnostima koje su boravile u ovoj banji (Karlo IV, Gete, Mocart, Petar Veliki…), kao i većina holivudskih glumaca koji svake godine posećuje Karlove Vari povodom filmskog festivala. Uz to nećemo propustiti da probamo čuvenu Becherovku otkrivenu pre 200 godina, karlovarske oblande, vodu sa lekovitih izvora… Povratak u Prag u popodnevnim satima. Slobodno popodne i veče u centru Praga. Noćenje.
6. dan (nedelja) PRAG - -BRNO - NOVISAD/BEOGRAD
Rani doručak. Napuštanje hotela i polazak prema Brnu (planirano vreme polaska oko 7h). Po dolasku obilazak grada: neogotička katedrala Sv. Petra i Pavla, Kapucinski manastir, Zelni trg sa fontanom Parnas, palata Reduta, Stara gradska većnica, koja čuva Brnjensku aždaju i zanimljivu legendu. Šetnja do Trga slobode na kome se nalazi čuveni Brnjenski sat. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme okupljanje i polazak za Srbiju sa usputnim pauzama radi odmora. Vožnja preko Slovačke, Mađarske sa usputnim pauzama za odmor i prelazak državnih granica. Dolazak u Novi Sad, Beograd oko ponoći. (Kraj putovanja).

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

Cena paket aranžmana po osobi:
TERMIN PUTOVANJA
HOTEL
CENA ARANŽMANA PO OSOBI
07.01 - 12.01.2020.
Hotel 3*
109€
14.01 - 19.01.2020.
Hotel 3*
109€
21.01 - 26.01.2020.
Hotel 3*
109€
28.01 - 02.02.2020.
Hotel 3*
109€
04.02 - 09.02.2020.
Hotel 3*
109€
*12.02 - 17.02.2020.
Hotel 3*
109€
18.02 - 23.02.2020.
Hotel 3*
109€
25.02 - 01.03.2020.
Hotel 3*
109€
03.03 - 08.03.2020.
Hotel 3*
129€
10.03 - 15.03.2020.
Hotel 3*
129€
17.03 - 22.03.2020.
Hotel 3*
129€
24.03 - 29.03.2020.
Hotel 3*
129€
31.03 - 05.04.2020.
Hotel 3*
149€
21.04 - 26.04.2020.
Hotel 3*
149€
05.05 - 10.05.2020.
Hotel 3*
149€
12.05 - 17.05.2020.
Hotel 3*
149€
19.05 - 24.05.2020.
Hotel 3*
149€
26.05 - 31.05.2020.
Hotel 3*
149€
* Termin 12.02.-17.02.2020. - polazak je u sredu, a povratak u ponedeljak *

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Akontacija 40% prilikom rezervacije, a ostatak - u gotovom , platnim karticama (VISA; Visa Electron, MasterCard, Maestro ili American Express)  ili čekovima građana na  4 jednake mesečne rate, najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.
Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i MasterCard) i Alpha banke (VISA) mogućnost plaćanja na više rata bez kamate. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koj se vrši u dinarima po prodajnim kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja.U slučaju promena na monetarnom tržištu i na tržištu roba i usluga, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Prevoz turističkim ili autobusom (klima/video) na navedenoj relaciji , smeštaj u odabranom hotelu 3* u 1/2 ili 1/2+1 sobama na bazi 4 noćenja sa doručkom (buffet servis - samoposluživanje), razgledanje Bratislave, Praga i Hradčana uz pratnju stručnog vodiča na srpskom jeziku, troškovi organizacije i vođenja aranžmana

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Doplata za 1/1 sobu (na upit) obavezno međunarodno putno osiguranje sa osiguranom sumom do 30.000 evra (osnovno osiguravajuće pokriće) po važećoj tarifi osiguravajuće kuće,  fakultativni programi-izleti, individualni troškovi putnika i ostale nepomenute usluge.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:
- Večera u nacionalnom restoranu - 10€
- Krstarenje Vltavom uz buffet ručak u trajanju od 2h - 20€
- Drezden - 30€
- Karlove Vari - 25€
Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultativih izleta je podložna promeni prema uslovima agencije - ino partnera

OPIS HOTELA:
Hotel Slavia 3*- www.slaviahotel.com
Hotel Slavia je smešten u mirnom delu Praga, udaljen svega 3 kilometra od centra grada. Nalazi se u sklopu sportskog centra Slavia Prag. Od hotela do centra grada može se doći za samo 20 minuta vožnje javnim gradskim prevozom (tramvajem ili podzemnom železnicom). Broj smeštajnih jedinica je 95standarnih i 50 superior soba. Sobe imaju TV, telefon, kupatilo, wifi internet. Hotel ima 2 restorana u kojima se služi doručak - buffet servis (samoposluživanje).
Hotel Olympic 3* - www.olympik.cz
Hotel Olympic 3* udaljen je 200m od stanice metroa Invalidovna (na liniji B), odakle se do centra Praga može stići za 10-tak minuta. Doručak - buffet servis (samoposluživanje). Broj smeštajnih jedinica je 280. Sobe imaju mini-bar, TV, sef, kupatilo.

NAPOMENE:
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.  Putnici koji nisu državljani Republike Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i zemalja kroz koje prolaze.
- Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije  EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
- Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Češke Republike
- Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja organizatora
- Za realizaciju fakultativnih izleta potreban je minimum od 25 putnika.
- Raspred sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
- Ulaz iz drugih mesta je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.

Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika.
Organizator putovanja zadržava pravo otkaza putovanja usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika najkasnije 5 dana pre  putovanja.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora

SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma 27.01.2010. godine i  obnovio 05.02.2016. godine, nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta.
Organizator putovanja: Belvi, Beograd, Kosovska 10, br tr 160-346718-53,  licenca broj OTP 25/2016, izdao APR, Registar turizma 25.01.2016. godine
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora
Cenovnik br. 1 / 06.11.2019.